Vooruitgang in de zorg dankzij AI

Interview met Nobi’s AI-experts Stijn Verrept en Frederik Calsius

Artificiële Intelligentie integreerde zich de afgelopen jaren naadloos in ons leven: ook in de zorg- en gezondheidssector. Het versnelt medische vooruitgang, helpt de kwaliteit van zorg te verbeteren en het helpt de druk op zorgmedewerkers verlagen. Waar staat de sector vandaag met het oog op AI? Wat zijn de opportuniteiten en waar zitten de knelpunten? En waarom is het niet langer radar, maar wel visie die zal zorgen voor de grote vooruitgang binnen AI-valdetectie? Nobi vroeg het aan AI-experten Stijn Verrept (Nobi’s oprichter en CTO) en Frederik Calsius (Nobi AI Specialist).


Frederik Calcius

Stijn Verrept

Stijn Verrept: “Met AI is the sky the limit. Er is nu al zo veel mogelijk, en elke dag wordt dit concreter. Je merkt dat men steeds slimmer wordt in het inzetten van AI en andere algoritmes ten dienste van patiënten of consumenten. Neem nu online winkels met een oneindig aanbod zoals Amazon. Zonder briljante algoritmes zijn deze totaal waardeloos. Dankzij slimme calculaties kennen zij hun klanten vandaag echter door en door, wat de efficiëntie, de shopkwaliteit en het gebruiksgemak enorm verbetert.

Ook in de zorg kan AI het verschil maken. De druk op zorgmedewerkers is extreem hoog en dat zal er de komende jaren niet op beteren. De sector zal zich fundamenteel moeten herdenken willen we het recht op kwalitatieve zorg blijven garanderen. Technologische, AI-gedreven innovaties zoals Nobi zullen dan ook een steeds belangrijkere rol gaan spelen.

Hyperkwalitatieve en -efficiënte zorg in een warm, menselijk jasje

AI is factueel, objectief en laat zich niet verstrooien door vooroordelen of andere menselijke uitdagingen die de kwaliteit van de zorg naar beneden kunnen halen. Bovendien maakt AI hypersnelle diagnose mogelijk waardoor artsen snel en preventief kunnen ingrijpen.

Stijn Verrept: “Artsen worden doorheen hun carrière beïnvloed door ervaringen uit het verleden. Met AI kunnen zij ondersteund worden door op een objectieve manier naar symptomen te kijken. Zo zal AI de komende jaren een steeds belangrijkere rol spelen bij pakweg medische beeldvorming voor kankeronderzoek. Nu gebeurt dit nog met het blote oog op grote beeldschermen, maar mensen zijn ook maar mensen. Artificiële Intelligentie kan hier een enorme hulp in zijn. In een steeds vroeger stadium zullen symptomen herkend en een diagnose gesteld kunnen worden, waardoor de kans op een succesvolle behandeling stijgt. Controle door een arts blijft uiteraard wel cruciaal.”

"Vandaag zou ik zeggen dat AI in de zorg het grootste verschil zal maken door de sector administratief te ondersteunen; door nog snellere en accuratere medische analyses te maken en door veiligheid van de patiënt te garanderen met 24/7 gezondheidsmonitoring."

Frederik Calsius


Bedreigend voor artsen en zorgmedewerkers? Frederik Calsius: “In geen geval! Ik vind het moeilijk om in te schatten hoe dit de komende jaren zal evolueren, want daar gaat het te snel voor. Maar vandaag zou ik zeggen dat AI in de zorg het grootste verschil zal maken door de sector administratief te ondersteunen; door nog snellere en accuratere medische analyses te maken en door veiligheid van de patiënt te garanderen met 24/7 gezondheidsmonitoring. De druk op zorgmedewerkers moet zo snel mogelijk naar beneden willen we zorg voor iedereen blijven garanderen. AI-gedreven technologieën zoals Nobi zullen de komende jaren noodzakelijk zijn om dat te verwezenlijken."

AI-vooruitgang in zorg: data en wettelijk kader noodzakelijk  

Stijn Verrept: “Willen we voluit gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die AI ons biedt voor patiënt en zorgverlener, dan hebben we data nodig. Veel data. Met die data kunnen we Artificiële Intelligentie trainen en nog betekenisvoller maken voor mens en maatschappij. Hiervoor is nood aan een werkbaar wettelijk kader dat gebruikers beschermt, maar ook de voldoende ruimte biedt om AI-toepassingen te trainen. Dit is een uitdagende, maar cruciale evenwichtsoefening waar beleidsmakers de komende jaren mee aan de slag moeten.” 

Stijn is overtuigd van het belang van een internationaal systeem dat patiëntendossiers geanonimiseerd samenbrengt: “Het zal AI helpen om de medische wereld nieuwe inzichten te geven en zal een versneller zijn voor onder meer preventieve gezondheidszorg. Het internationaal samenbrengen van patiëntendossiers zal door overheden getrokken moeten worden. Op Europees vlak lijkt me dit zeker mogelijk, maar dat zal tijd kosten. Internationaal zal nog veel langer duren. Dit zal lastig en log zijn, maar niet onmogelijk.” 

"Het zal AI helpen om de medische wereld nieuwe inzichten te geven en zal een versneller zijn voor onder meer preventieve gezondheidszorg."

Stijn Verrept

80% meer gedetecteerde valincidenten dankzij AI

In afwachting van grote, internationale AI-samenwerkingssystemen in de zorg maakt artificiële intelligentie vandaag al een groot verschil binnen kleinere, lokale systemen. Denk aan woonzorgcentra die door de inzichten en ondersteuning van Nobi de dagelijkse werking kunnen verfijnen en verbeteren. Zo helpt Nobi de duur tussen val en hulp te reduceren naar amper 92 seconden en zorgt het ervoor dat nooit nog een val onopgemerkt blijft. Zo bleek uit een pilootproject in Vlaanderen dat in kamers met Nobi 80% meer vallen werden gedetecteerd vergeleken met kamers waarin traditionele zorgoproepsystemen werden gebruikt. 

Nobi’s optische sensoren als verschilmaker

Optisch inzicht geven in het gedrag van gebruikers is een van Nobi’s belangrijke verschilmakers, vergeleken met concurrenten die zich vaak blindstaren op radar. Het kunnen interpreteren van beelden voor en na de val is zeer belangrijk bij valdetectie en -preventie. Het is niet alleen de sleutel tot accurate valalarmen, maar het helpt zorgverleners na een val ook snel de juiste zorg toe te dienen en valincidenten in de toekomst te voorkomen. 


Frederik Calsius: “Artificiële Intelligentie denkt niet voor zichzelf. De output is zwart-wit. Willen we relevante conclusies kunnen trekken, dan is geïnterpreteerde, non-binaire informatie zeer belangrijk. Met visie kunnen we een computer naar de wereld leren kijken zoals wij mensen dat doen. Neem nu bijvoorbeeld een hond. Met onze ogen herkennen wij dat dit een dier is. Radar detecteert een hond als ‘1’, net zoals het een mens of een plant detecteert als ‘1’; het kan daar geen onderscheid in maken. Bij valdetectiesystemen leidt dit tot een groot aantal valspositieven (foutief gedetecteerde vallen) en weinig diepgaande analyse. 

Stijn Verrept vult aan: “We kiezen met Nobi bewust voor optische sensoren omdat deze niet alleen de sleutel zijn voor accuraatheid, maar ook voor preventieve (gezondheids)zorg. Door te werken met ‘visie’ geven we onze slimme lampen context en nuance. Radar detecteert een val, en kan daar voor de rest niets mee doen. De val doet zich voor, de persoon wordt geholpen en daar stopt het. Met ‘visie’ tonen we aan de hand van een (geanonimiseerd) beeld hoe een val plaatsvond en helpen we bij het voorkomen van toekomstige valincidenten.”De nieuwe Nobita

Nu met optische sensoren

Vanuit de ambitie om ‘best in class’ te zijn blijft Nobi haar producten dag na dag verbeteren. Met nauwkeurigheid en toekomstgerichtheid als kompas, koos Nobi er dan ook voor om radar resoluut achter zich te laten en enkel nog te werken met optische sensoren (visie). Bij de Nobi-lampen was dat al het geval. Vandaag zetten we dit ook door naar onze Nobita’s. 

Daarom zijn er vanaf vandaag enkel nog Nobita’s met visie te verkrijgen. Klanten die destijds een Nobita met radar kochten, krijgen kosteloos een wissel. Het Nobi-support-team contacteert hen binnenkort voor verdere afspraken. 

Wil je meer weten over de nieuwe Nobita’s of heb je vragen
over de return policy? Contacteer dan support@nobi.life.

Nobi’s lampen zijn slim door artificiële intelligentie, en die moet getraind worden. Daarom moeten pas geïnstalleerde Nobita’s door een leerperiode om woning en bewoner te leren kennen. Tijdens deze periode zal de lamp wél licht geven, maar kan het nog geen valincidenten detecteren. We geven onze klanten een seintje zodra de lampen uit leermodus kunnen en klaar zijn voor actie.

Contacteer ons