Implementatie van technologie in de zorg

Een Duits Nobi-onderzoek

Implementatie van technologie in de zorg: Een Duits Nobi-onderzoek


In een tijdperk waarin technologie zich comfortabel nestelt in elke sector, is implementatie in de gezondheidszorg zeker geen uitzondering. Duitsland kampt, net als de rest van de wereld, met een ernstig tekort aan zorgpersoneel. Technologie zou voor enige verlichting kunnen zorgen. Om het technologie-landschap in de zorg beter te begrijpen, deed Nobi onderzoek in Duitsland naar de houding en perceptie van zorgprofessionals ten opzichte van technologie.


Duidelijke resultaten


Een indrukwekkende 94% van verpleegkundigen uit ziekenhuizen en zorgcentra staat open voor het gebruik van technologie in hun dagelijkse werking. Daarbovenop is maar liefst 96% ervan overtuigd dat het de patiëntenzorg drastisch kan verbeteren. Deze cijfers tonen een sterk enthousiasme voor de integratie van technologie in de sector, een trend waar Nobi vlot mee op de kar kan springen.


Tegenover de bereidheid om technologie te integreren staan echter infrastructurele uitdagingen. Uit ons onderzoek blijkt dat 80% van de zorginstellingen onvoldoende Wi-Fi-dekking heeft, wat vlotte implementatie van technologische innovaties in de weg staat.

Dit belemmert niet alleen de toepassing van geavanceerde technologie, maar verstoort ook basistaken zoals effectieve communicatie en gegevensuitwisseling, wat de kwaliteit van zorgverlening sterk kan beïnvloeden. Dit benadrukt de noodzaak van infrastructurele ontwikkeling, iets waar Nobi graag mee de schouders onder zet.


Visie vanuit de sector


Sascha Sassen, General Manager van ZQM Korian, sluit zich hierbij aan en benadrukt het belang samenwerking. "Als het gaat om de acceptatie van nieuwe technologie," zegt hij, "speelt betrokkenheid een cruciale rol. Van de bewoners en hun voorkeuren tot het zorgpersoneel die de technologie gebruiken, maar ook wij als beheerders van de instelling. Door met al deze aspecten rekening te houden, kunnen we snel de best mogelijke oplossing vinden."

De potentiële voordelen zijn enorm. Door samen te werken kunnen we een door technologie gedreven revolutie in de zorgsector in gang zetten, waardoor Nobi's missie om de normen en de efficiëntie van de patiëntenzorg te verhogen, wordt gestimuleerd.


Hulpmiddelen voor actie

In mei 2023 organiseerden we een paneldiscussie in Berlijn met belangrijke stakeholders in de sector, waaronder managers, distributeurs van zorgtechnologie, artsen en opinieleiders. Deze gesprekken over de onderzoeksresultaten vormden de basis voor een aantal nieuwe marketingmaterialen:


  • Onderzoeksresultaten: Een PDF met de belangrijkste statistieken en inzichten uit onze enquête.
  • Whitepaper: Een gedetailleerd rapport op basis van onze paneldiscussie en enquêteresultaten, waarin potentiële kansen in de sector worden geschetst.

Download de materialen


Alle materialen zijn te vinden op het partnerportaal. We moedigen je aan om deze bronnen te integreren in je verkoop- en marketingstrategieën. Voor vragen of verdere hulp kan je contact opnemen met marketing@nobi.life.


Contacteer ons