Nobita’s vision technology in beta phase

What it’s all about?

Bij Nobi staan de veiligheid van de bewoner en het comfort van de zorgmedewerkers centraal. Daarom koos Nobi er begin dit jaar voor om radartechnologie resoluut te schrappen en enkel nog te werken met optische sensoren (visie). We kwamen toen de initiële 'radar' Nobita's kosteloos vervangen door onze nieuwe, toekomstgerichte 'visie' Nobita's.

Visie-Nobita's: veiligheid én comfort

Visie-technologie biedt vele voordelen. Een belangrijke is het beperken van het aantal valse valmeldingen tot een absoluut minimum. Met de nieuwe visie-Nobita's garanderen we zo niet alleen de veiligheid van uw bewoners, maar bieden we ook het comfort dat uw zorgmedewerkers verdienen. Dankzij Nobi’s visie-technologie onderscheidt Nobi zich immers van traditionele valdetectiesystemen die vaak leiden tot frustratie en alarmmoeheid bij zorgmedewerkers door een te groot aantal valse valoproepen. Dit is dan weer nadelig voor de veiligheid van de bewoner, en bij Nobi staat veiligheid centraal. Altijd!

Status leerfase ‘visie-Nobita’

Zoals bij alle nieuwe AI-producten, moet ook de nieuwe visie-Nobita door een AI-leerfase waarin ze wordt opgeleid tot een best-in-class valdetectiesysteem. Tijdens haar leerfase geeft Nobita wel licht, maar zal ze geen vallen detecteren. Pas nadat strenge werkingstesten uitwijzen dat Nobita er 100% klaar voor is, wordt ze geactiveerd. Vanaf dat moment kan onze Nobita volwaardig ingezet worden voor valdetectie en -preventie.


Q&A

Wat zijn de voordelen om de betafase voor de Nobita-vision te activeren? 

Het AI-model heeft al een leertraject achter de rug en detecteert daarom ook al vallen. We kunnen echter op dit punt niet met 100% procent zekerheid garanderen dat elke val gedetecteerd wordt. Toch komt veiligheid altijd op de eerste plaats en elke val die doorgegeven wordt, kan het verschil maken.

Hoe kan de betafase geactiveerd worden? 

Hierbij helpt ons support team graag. Neem contact op via support@nobi.life.


Kan de lamp terug in leermodus gezet worden? 

Dit kan zeker, ons team helpt hier graag bij, neem contact op via support@nobi.life


Hoe lang duurt de betafase?

Aangezien het model nog alle dagen bijleert, kunnen we hier geen exacte datum aan toekennen. We rekenen op een periode van enkele weken, maar houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en zullen ook tijdig updates voorzien! 


Waar kan ik zien in welke fase een bepaalde lamp staat?

Op het dashboard onder het kopje « housing unit » is er een overzicht welke lampen in welke modus staan.


Wat betekent het wanneer ik niet kies voor de betafase?

Dan kan de lamp in deze fase enkel gebruikt worden om het licht te bedienen. Wanneer het AI-model voldoende getraind is om 100% valdetectie te garanderen, zullen we de update communiceren naar de desbetreffende personen met bijkomende informatie.Wil je meer weten over de nieuwe Nobita’s of heb je nog andere vragen? Neem dan contact met ons op via support@nobi.life.

Contacteer ons